onsdag 25 juli 2018

Välkommen till Wash-In!

Wash-In är en kom­plett bil­vård­san­läg­gn­ing som finns i både Halm­stad och Bås­tad. Anläggningen är miljövän­lig och har resurser för att ge ditt fordon ett utmärkt tvät­tre­sul­tat. Samtliga tjän­ster på området styrs av pol­let­ter som du växlar till dig i pol­lettväxlaren. Varje pol­lett kostar 20 kro­nor och varar i ca 4–5 minuter beroende på tvättprogram.