Hur gör man?

Så här går du tillväga!
Samtliga tjän­ster på området styrs av pol­let­ter som du växlar till dig i auto­maten på tvättsta­tio­nen. En pol­lett kostar 20 kro­nor. Hur många polletter du behöver beror på storleken av ditt fordon samt din tvättvana. I regel krävs det ca 2–4 pol­let­ter för att genomföra en nor­maltvätt.Tvätt av kraftigt nersmut­sat fordon
Den här typen av tvätt används främst vid kraftig nedsmutsning så som asfalt, tjära, vägsalt m.m. Börja med avfet­tning­spro­gram­met och duscha på ett tunt lager på bilens ned­erdel upp till dör­rhand­ta­gen. Fort­sätt till ”tvätt av nor­malt nersmut­sat fordon”.

Tvätt av nor­malt nersmut­sat fordon
Börja med ettans tvättprogram, fortsätt sedan i tur och ord­ning till fem­mans tvättpro­gram. Man kan när som helst byta pro­gram.

Enklare avspol­ning av fordonet
Använda ettans tvättprogram och gå sedan direkt till program fem. Vid fullt tillfredsställande resul­tat så rekommenderas dock användandet av samtliga program.

Tvättprogram  KallavfettningVarmvattenSkumtvättHetvaxYtbehandling

Avfettning: Petroliumbaserad kallavteffning löser effektivt upp oljepartiklar och salt på din bil. Oljepartiklar kommer bland annat från väg, däck och sotpartiklar i luften. Används företrädesvis på vintern, men även på sommaren efter färd på nyasfalterade vägar.
Med hetvatten i ett flöde på 500l/h och ett kraftigt alkaliskt specialutformat bilschampo löser du upp och spolar av all grov smuts från bilen. Det löser dessutom upp sommarens insikter mycket snabbt.
Borstprogrammet ger hetvatten i 250 l/h och med det unika skummet gör du din bil ren snabbt och effektivt. Borsten används på hela bilen med undantag för fälgarna. Den har mjuka, skonsamma strån och är tillsammans med skumschampot en förutsättning för att din bil ska bli absolut ren.

Med kallvatten sköljs bilen ren från skum och smuts. Kontrollera resultatet, om du behöver går du tillbaka till steg 1 eller 2. Annars är det dags för nästa steg.
Hett vatten blandat med carnaubvax ger din bil ett bra ytskydd som gör att din bil står emot smuts längre. Det blir dessutom lättare att tvätta bilen nästa gång. Används även på speglar och rutor och gör dessa helt rena med bra sikt som resultat.
Avsluta tvätten med en snabb ytbehandling. Ytterligare ett lager med vax uppblandat med avrinningsmedel. I detta program använda ett vatten som är fritt från mineraler och salter, vilket gör att du inte behöver torka bilen med sämskskinn. Används även på rutor och backspeglar för att göra dessa klara och vattenavvisande.