Rabatt!

Är ditt företag månt om att ha rena och renpresentabla bilar? Vi erb­juder före­tag ett rabat­terat pris vid köp av en större kvan­titet pol­let­ter. Köpet är enkelt och sker mot fak­tura. Kontakta oss för mer information och/eller prisuppgifter!

Telefon: 0765 – 78 00 82
Fax: 0431 – 220 69
E-Post: info@wash-in.se