Miljö

Vi på Wash-In tycker givetvis det är viktigt att värnar om miljön. Här följer några av de åtgärder vi tar för att bidra till en renare och bättre jord samtidigt som du kan hålla bilen ren och snygg!

Vi ser till att våra elavtal bygger på el från vind- och vattenkraft.

Vi renar spillvattnet i tre steg innan det lämnar området och fortsätter till kommunens reningsverk.

Avfallet från reningstankarna forslas regelbundet bort och blir omhändertaget av en miljöstation.

De kemikalier som används är framtagna för att anpassas till anläggningens och vattnets PH-värde.

Nya vattenprover tas varje år, vilket försäkrar att proceduren följs upp.

Varmvattnet du använder värms huvudsakligen upp av värmepumpar.

I Halmstad har vi monterat solfångare för att skapa en ännu miljövänligare lösning.


Tänk på miljön du också, för det gör vi!